Поука дана

Сваком лошем делу, обично претходи лоша мисао. Потребноје одсецати такве мисли и молити Господа за помоћ…

YOUTUBE