Пријатељ пријатељу (ускоро)


Духовник онлине је платформа чији је циљ успостављање онлајн могућности пружања помоћи. Под мотом “човек човеку” или “рука руци”, циљ ове секције јесте да се знање, стручност, професионалност и искуство једног човјека стави на располагање другом човеку како би му се помогло да разреши своје недоумице или проблеме. Смисао ове апликације јесте да повеже човека који има конкретан проблем са човеком који му својим саветом и препоруком може бити од користи и помоћи да разреши свој проблем.

Питање може поставити свако ко има потребу или проблем, али, свакако, онај ко има поверење да ће му на овај начин упућена помоћ бити од користи.

Апликација пружа могућност обраћања за које је загарантована дискреција, али и за она питања која могу бити постављена јавно, а одговори доступни јавности како би и други који имају исти или сличан проблем добили корисна сазнања.
У овој фази питања ће бити могуће поставити за проблеме и недоумице које се односе на 4 области живота:
А) Питања из области духовног живота на која ће одговарати свештеници или духовници из реда монаштва,
Б) Питања из области психичког живота на које ће одговоре нудити психолози и психијатри;
Ц) Питања која се односе на телесно здравље на које ће одговарати лекари специјалисти и субспецијалисти из разних области медицине;
Ц) Питања која се односе на општи друштвени контекст: културу, пословање и бизнис, уметност, нове технологије и сервисне информације из ових области…