Визија фондације


Визија и циљ Фондације је да сви људи упознају Бога лично и изграде свој морални карактер према карактеру и личности Исуса Христа, нашег Господа и Спаситеља. Да се развија целокупан човек на духовном, менталном, физичком, и  социјалном плану.

ДУХОВНОМ:  Шта вреди човеку ако и цео свет задобије, а душу своју  изгуби...
МЕНТАЛНОМ:  О чему размишљаш у своме срцу то и јеси...
ФИЗИЧКОМ: Тело твоје је храм Божији.
СОЦИЈАЛНОМ:  Чини другом оно сто желиш да и други теби чине.