Како је Душанов законик штитио Православље

Душанов законик, најважнији правни акт средњовековне Србије и данас је у центру пажње правних историчара. Једно од питања за које се у науци дуго веровало да је коначно решено, најновијим истраживањима поново је актуелизовано. То питање се односи на кривично дело против вере предвиђено чланом 10 Душановог законика, као и на појам јеретика, учиниоца овог дела.

08.08.2022. Аутор:: Пријатељ Божији 0

„И ко се нађе као јеретик, живећи међу хришћанима, да се ожеже по образу и да се изагна, а ко би га тајио, и тај да се ожеже.“ (Члан 10 Душановог законика)

Душанов законик (Закон благовјернаго цара Стефана) је најзначајнији правни споменик српске државе из доба Немањића. Донет је на сабору у Скопљу 1349. године (првих 135 чланова), а допуњен на сабору у Серу 1354. са још 66 чланова, тако да има укупно 201 члан.

Оригинал Душановог законика није сачуван, али су се сачували многобројни преписи (преко 20) у периоду од XIV до XVI века. То сведочи о његовој примени не само у средњем веку, већ и касније под Турцима у оквиру цркве. Душанов законик је писан на народном, старосрпском језику, за разлику од других законика тог доба који су писани латинским језиком. Душанов законик није у потпуности оригинално дело, постоје бројни извори из којих су чланови преузимани: старо словенско и српско обичајно право, раније повеље српских владара, византијско право, статути приморских градова.

О јеретицима

Римска курија водила је агресивну политику покатоличавања према православном становништву још и у Душановом царству, што им је и давало резултата. Одређени број православаца је пришао римокатоличанству, због чега је Закоником било неопходно под претњом казне предвидети да се они морају вратити Православној вери. У овој римокатоличкој пропаганди учествовало је и латинско свештенство, те Законик предвиђа казну и за попа латинског. Брак између римокатолика и православне није био дозвољен.

Главни циљ ових одредаба био је заштита Православља од римокатоличког утицаја. Дакле, забрањује се римокатолички прозелитизам. Законик не забрањује исповедање римокатоличке вере од стране римокатоличких верника који су у њој рођени, нити наређује римокатолицима да пређу у Православље (осим члана 9, али и то само уколико римокатолик жели да сачува брак са православном, што је у суштини још једна заштитна мера). Пропаганда и превођење православних у римокатоличанство је забрањено.

Дакле, када би се пронашао јеретик да живи међу православнима, према слову Законика, био би жигосан по образу и протеран. Онај који би га скривао и сам би био жигосан.

Како закључује Стефан Стојановић, докторанд Правног факултета Универзитета у Нишу, наведена казна се могла односити једино на римокатолика лаика, који живи међу православнима (уз то је могао имати и помоћника који га крије), са намером тајног мисионарења.(1)

Порота у Душановом законику 

Још један од задатака Душановог законика био је да учврсти пространу Душанову државу, да уједначи правне прописе различитих области царства и зближи новоосвојене градове и области.

По свом садржају Душанов законик претставља скуп прописа из разних области права. Највише је у њему прописа о уређењу државе, о органима власти — о владару и властели, световној и црквеној, о њиховим обавезама и правима, о њиховим међусобним односима.

После прописа о државном и друштвеном уређењу, у Душановом законику највише је одредаба о кривичним делима и казнама.

У њему су предвиђене врло строге казне за крађе и разбојништва, за паљевину у селу и ван села, за повреду туђих граница и уопште повреду туђе земљишне својине.

Закоником се прописују казне за кривична дела против личности, за убиства, за телесну повреду, за силовање, за увреду делом и речју.

Најзад, Душанов законик, нарочито у првим својим члановима, наређује да се казне сви они који раде против цркве или не поштују црквене прописе, али је уједно и строг према црквеним непочинствима.

Тако се у члану 13, који носи назив "О епископима", каже:

И митрополити, и епископи, и игумани, да се не постављају митом. И ко се нађе да је митом поставио митрополита, или епископа, или игумана, да је проклет и онај који га је поставио.

Законик регулише насиље у породици, али и генерално. У делу 53. "О насиљу", вели:

Ако који властелин узме властелинку силом, да му се обе руке одсеку и нос сареже; ако ли себар узме силом властелинку, да се обеси, аколи своју другу узме силом, да му се обе руке отсеку и нос сареже. (себар – слуга, прим.аут)

Цар Душан у 14. веку предвиђа смртну казну само у случају убиства чланова породице:

Ако убије властелин себра у граду, или ужупи, или у катуну, да плати тисућу перпера, ако ли себар властелина убије, да му се обе руке отсеку и да плати триста перпера.

Ко се нађе да је убио оца, или матер, или брата, или чедос воје, да се тај убица сажеже на огњу.

Закоником је уведен и систем судске пороте, чија бројност је зависила од дела за које се суди…

Одсада унапред да је порота и за много и за мало: за велико дело да су двадесет и четири поротника, а за помању кривицу дванаест, а за мало дело шест поротника. И ти поротници да нису власни никога измирити, осим да оправдају или опет да окриве. И да је свака порота у цркви, и поп у одеждама да их закуне, и у пороти камо се већина куну, и кога већина оправда, тима да се верује.

Цар Душан је укинуо трговину златом и златарски занат, осим у посебним случајевима:

Златара у жупама по земљи царевој нигде да није, осим на трговима где је поставио цар новац ковани.

Напомене:
(1) https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0350-8501/2019/0350-85011985411X.pdf
(2) Цео текст Душановог законика може се наћи ОВДЕ.

 Komentari (0)


Оставите Ваш коментар:

Ваш коментар је стављен у ред за преглед од стране администратора сајта и биће објављен након одобрења.