Празнословље

Празнослов говори недолично и сувишно, препричава старе приче и у свом силном брбљању не штеди свог ближњег...

19.11.2018. Аутор:: Пријатељ Божији 0

разнословље је говорити залуд, односно о ономе  што је непотребно и празно. Празнослов је човек запуштен, необразован, нискога карактера, бави се малим и тричавим, а речи су му немудре. Он говори недолично и сувишно, препричава старе приче и у свом силном брбљању  не штеди свог ближњег. Нема ни мере ни ограде у његовим речима, нити доследности у његовом зборењу. Он је брбљив и говори непромишљено, неповезано и бесмислено. Језик му трчи  испред разума, те ниже речи без логичког следа. Он се лакше оклизне на језику, него на клиском тлу. Празнослов себи самом многе жалости причини.