Света мученица Маркела

На острву Хиосу ова светитељка ужива огромно поштовање. У цркви њеној, дешавају се посвегодишње чудеса. Но житије њено непознато је. По предању Маркела је била необично побожна девојка, која рано остане без мајке. Њен незнабожни и зверски отац хтео је да живи са ћерком као са женом. Маркела побегне од оца. Но овај, разјарен као прави звер, стигне је, па је на комаде исече. Близу храма њеног налази се неко камење, које овда онда бива као крвљу прожмано. То камење народ узима, носи у цркву, моли се светој Маркели, па меће на болеснике, који од тога оздрављају.

04.08.2019. Аутор:: 0

Света мученица Маркела Света Маркела не зна си ни откуда је ни где је пострадала, јер о томе нису сачувани историјски подаци. Али су јој још у древним временима житељи острва Хиоса подигли цркву, и ова светитељка ужива на осртву Хиосу огромно поштовање. У њеној цркви се свакодневно дешавају чудеса. По предању, Маркела је била необичио побожна девојка, која рано остане без мајке. Њен незнабожни и зверски отац хтео је да живи са ћерком као са женом. Маркела побегне од оца. Но овај, разјарен као прави звер, стигне је, па је на комаде исече.Близу цркве свете Маркеле на Хиосу налази се неко камење које до данашњег дана бива овда онда као крвљу прожмано. То камење народ узима, носи у цркву, моли се светој Маркели, па меће па болеснике, који од тога оздрављају.