Свети Исхирион

СВЕТИ отац епископ Исхирион скончао у миру.

06.12.2020. Аутор:: 0

Свети Исхирион СВЕТИ отац епископ Исхирион скончао у миру.