Удаљити се од света

Оставите начин живота, обичаје, навике и прохтеве супротне духу Христовом…

14.11.2016. Аутор:: Пријатељ Божији 0

Удаљити се од света, то не значи побећи од породице, или од друштва, него оставити начин живота, обичаје, правила, навике и прохтеве који су потпуно супротни духу Христовом, који смо примили и који сазрева у нама.